Den istoriek van de Moëbuemplanting

De Moëbuem, simboul van et junk beginnend lieëve en de groei, dient vei de tradiese in ieëre t'ave geplant te wedde vei den 9e ogustes, de veiovend van Sint-Laurentius, en da moet gebeire vei 17 iere. Et fieëst ieët een tradiese van mieër as zeive ieëwe, gebaseid up verschoë legendes en èrinnert on een ouverwinning van Brissel up Leive of volges wêl ander on een aveloëk tisse ne noubele oet Leive die troude mei e maske oeët de Brisselse 'Bas-fonds' woëk. Oë gaf jèld vei up St-Laurentiusdag, fieëst te viere en ne moëbuem te plante.

Moo de legende die zuewel in Brissel as in Leive wed verteld klinkt ieëleganst anders. Up nen dag in 1213 was er e broeëloftfieëst in een afspanning. Binst da da fieëst beizeg was remarkeide d'ênviteis een bende ambrasmokers oeët Leive. Et kwamp tot e gevecht en de Brisselieërs wore in't verlies en gunke een ferm pandeuring kroëge, as z' inieëns widde golpe dei de gezelle van Sint-Laurentius. Dodei verloure de Leivenieërs en den èttog van Brabant gaf on de gezelle de permisse vei elk joor "de moëbuem" te plante. Da privileizje zaa vervalle as de Leivenieërs vei 17 iere den buem koste verouvere. Aleuwel de legende gesitueid es in 1213, wid de planting pas vanaf 1308 e vast evenemènt.

In 2012 emme dus de 704e Moëbuemplanting; de 39-e in Leive sins 1974. Da wil zê da Brissel totup vandoog moo 665 kieëre den buem offisjeil ieë geplant metda ze sins 1974 enne privileizjen emme verloure. De 'manne van 1929' besloeëte in 1974 da recht af te neime van de brisselieërs en den ieënege echte moëbuem noo Leive te bringe. Gemaskeid as journaliste kwampe ze te weite welken buem de brisselieërs ane gêndikeid vei de planting. 's Nachts ginke ze den buem umkappe en pakten em mei noo Leive. Up de strunk liete ze et volgend upschrift achter: 'Brusselaars hier heeft uw boom gestaan, de Leuvenaars zijn ermee vandoor gegaan'. De 9-e ogustes stond de gepikten buem vei 17.00 iere up de Gruete Mèt van Leive. De brisselieërs vonke da in foëte ni zue êrg en ze ginke gewuen dei mei de planting van enne Moëbuem.

Alle twieë de steie zane vanaf toens da zoële den 'èchten' buem plantte. Et sout buem spelt vei de brisselieërs gieënen rol, in Leive kieze ze vei ne zilverbèrk umda doë langer grien bloëve. In Brissel wed den buem al noo ieënen dag weggedon; in Leive bleft doëne ston tot noo den twidde zondag van de moind septèmber, den dag van de zjubilei van de 'Vriendenkring Mannen van het Jaar' en et 'Verbond der Jaartallen'. In Leive zette de 'Vriendenkringen Mannen van het Jaar'de tradiese vèdder, en mieër bepoild binne et 'Blok 9'. Noo het joortal 1929 volgde de joortalle 1939, 1949, 1959 en 1969. In 2020 wid de fakkel ouvergenoume dei de manne van 1979. Te some mei Blok 9 en de leivese moëbuemgezelle zen zoële de LEUVENSE MEYBOOMPLANTERS van vandoog.

Vertaling: Academie van het Leuvens Dialect
KIA Stad Leuven Cafe Jeeskesboom Stella Artois BVM Vastgoed De Waaiberg Den Delper
KBC verzekeringskantoor Blanchart & Vanermen De rode Kreeft Croque n Roll Bart Vandebril Geluid Sandwich Bar Piccolo Leuven
Depot dorst Culinaire Slagerij OX Punto Caffe Au Flan Breton Abbaye des Rocs CM - Christelijke Mutualiteit

Tuinmachines Decré   Restaurant Lammerhof
Webmaster: Mannenvan1979 | VZW - Zetel: Tessenstraat 5/29, 3000 Leuven - RPR LEUVEN – O.N. 0719.536.003
Copyright Mannen van 1979 (2021)